W-5885 - GMC FC-353

mandag 01. mars 2010 13:43 systemadministrator
Skriv ut PDF

Brannstigebilen 1950 - 1981

I 1950 fikk Narvik Brannvesen levert en flunkende ny stigebil, et 1949 mod.GMC chassis med stige fra Magirius, levert fra Hofstad. Bilen ble vist fram i opptog ved byjubileet 17. mai 1951.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et gammelt bilde fra Fotosamlinga, fra bilens "yngre" dager. Vi ser at  hvitfargen ikke er kommet på, og at bilen har piler i stedet for lys  som retningsvisere. Er det noen som vet når brannbilene ble "om-uniformert" til hvit overdel, så ta kontakt med oss!

1981-1986

Brannstigebilen var i trufast tjeneste fram til 1981 da den ble erstattet av et mer moderne redskap. Bilen ble så stående lagret, til dels ute fram til 1986, da den ble solgt.

1986-1993

Kjøpere var Ketil Fredly og Stig W. Johansen. Bilen var i dårlig forfatning etter flere års lagring, men ble reparert og satt i drift. Stigebilen var i flere år blikkfang under arrangementene til US Car Club Narvik.

Hvis noen har bilder av stigebilen under et av US Car Club sine arrangementer, vil vi gjerne få legge dem ut her!

Bilde tatt tidlig 90-tall. Vi ser at overdelen av bilen er malt hvit, og at det
er montert lys som retningsvisere på speilarmen.

Brannbilen blir klubbilprosjekt for Narvik Automobilselskap:

I 1991 var Stig W. Johansen innom på et klubbmøte og snakket om salg av bilen. Eierne hadde ikke lengre mulighet for å lagre bilen. Han ønsket primært at bilen skulle forbli i Narvik, på tross av at flere utenbys spekulanter var villige til å gi en god pris for bilen. Etter at sentrale medlemmer i automobilselskapet hadde befart bilen og selvsagt blitt totalt hekta på den, begynte en å se på hvilke muligheter for overtagelse en hadde. Kjøp i klubbens regi var på den tid utelukket. Men ettersom tidligere eiere hadde kjøpt bilen fra Narvik Kommune med en klausul om tilbakekjøp, ble kulturavdelingen i kommunen forsøkt vekket. Etter en intens "lobbyering", klarte vi å få kommunen med på å kjøpe bilen tilbake, og Narvik Automobilselskap inngikk en avtale om å drifte og vedlikeholde bilen på ubestemt tid. Avtalen ble undertegnet den 30. juni 1993. Bilen ble flyttet til Parkhallen i Narvik sentrum, der den har hatt tilhold mesteparten av tiden.

Høydepunkter i Narvik Automobilselskaps tjeneste.

Etter at bilen ble tatt i bruk, har den vært mest brukt som representasjonskjøretøy for klubben, men en og annen søndagstur har det og blitt. Bilen er litt vanskelig å mestre, med kun 90 hk, usynkronisert gear og en vekt på ca 6 tonn. Dette har gjort at antallet utsjekkede sjåfører har vært lite, stort sett har det kun vært Roger og Svein som har kjørt bilen.

Testing av stigen under en utstilling på det gamle klubblokalet, Clay Filler.

Norgesløpet 1994

Her fikk klubben det for seg at vi skulle delta med GMC'en. Roger fikk æren av å være sjåfør, og skulle ratte bilen de 26 milene til Tromsø. (Og hjem igjen...)

To kjøretøyer klar for avmarsj til Tromsø i 1994.

Turen var en opplevelse! Klatringa langs E-6 opp fra Bjerkvik til Øse og videre over Gratangsfjellet gikk i 20-30 km/t. Bensinforbruket ble målt mellom Narvik og Setermoen til 3,5 liter på mila. Resten av turen gjennom Troms innland var en parademarsj.


Brannbilens "faddere", Roger til venstre og Svein til høyre spiser tjukkpølser
på Heia, på tur til Tromsø i 1994.
Pust i bakken, co-driver Tommy i bildet. Tjukkpølsekjosken på Heia i bakgrunnen.


Norgesløpet 2002

Selvsagt skulle brannbilen være med når selveste Norgesløpet skulle arrangeres i hjembyen! Bilen fikk
startnummer 100, og ble rattet rundt løypa av selveste ordfører Alstad som med sikker hånd og venstrefot
dobbeltclutchet bilen i mål.


GMC'en passerer startrampa under Norgesløpet i 2002.

Camping og skjitprat-treffet

Her har brannbilen vært et fast innslag, til stor glede for alle ungene på treffet.


GMC'en leder alltid kolonnen ned til bakeriet og butikken på Elvegård, lørdags
formiddag
.


Fra kjøreturen lørdag under Camping og skjitprattreffet.


Vedlikehold og reparasjoner.

Ved overtagelse av bilen i 1992/1993 ble det satt i verk en stor dugnad for å få bilen kjørbar igjen.
Kilometerstanden viste knappe 5000 km, men timene på motor var nok flere på grunn av stigen.
Bilen var som nevnt i en noe miserabel forfatning, men korrekt patinert, noe som gjorde en fullstendig renovering ikke var ønskelig. Under det slitne ytre var bilen i meget god stand. Alt av bremser ble overhalt, med nye sylyndre, Hydrovacen ble reparert, nye bremseslanger ble anskaffet, osv. Felgene ble renset og lakkert, Speedometer ble sendt til reparasjon og vakummotoren til viskerne fikk en gjennomgang. Eksosanlegg og el-anlegg ble også viet oppmerksomhet. Gearkassa fikk nye lager, og bilen fikk ny olje og smurning baut om. Bilen ble grundig rengjort, og karosseriet ble flekklakkert for å beholde mest mulig av originallakken. Etter denne "storservicen" ble bilen registrert på gammelnumrene og satt i drift.

Ny storservice før norgesløpet i 2002
Selv om bilen var jevnlig ettersett hver vinter, var det behov for en større gjennomgang før "paradeturen" i Norgesløpet 2002. Særlig var det tilstanden til fordekkene som var bekymringsfullt. Disse var de orginale dekkene fra 1949, og var i dårlig forfatning. En liten krise oppsto da vi ikke fikk tak på riktig dimensjon tidsnok før løpet, så dekk med "bakhjulsdimensjon" ble montert framme, og planen var å flytte disse bak når de riktige dekkene kunne skaffes. Bilen fikk en generell service og "shaining" , og gikk som ei klokke gjennom hele norgesløpet.

GMC-gruppa våkner igjen.

Etter Norgesløpet ble bilen parkert i Parkhallen. Der ble den dessverre stående litt for meget ubrukt. Primus motorer for bilen, Svein og Roger ble opptatte på annet hold. På grunn av redsel for hærverk ble bilen midlertidig flyttet til et lager i Beisfjord, sør for Narvik. der sto den vinteren 2004/2005. Da bilen skulle flyttes tilbake igjen, røk en oljeslange til oljefiltret, og bilen måtte forsmedelig nok taues i Parkhallen igjen. Dessverre ble bilen stående en stund før at Svein og Roger vinteren 2007 på nytt brettet opp armene for å få bilen på veien igjen.

Status ble tatt opp:

  • De nye fordekkene måtte komme på plass. Dette innebærer ombytting, rengjøring og maling av felger.
  • Radiatoren må etterses. En lekkasje må tettes.
  • Oljelekkasje på motor. Sprukken slange til oljefiltret må erstattes.
  • Lekkasje på gearkassen. Taes ut og tettes.
  • Generell service og småreparasjoner. Prioriteringsliste settes opp, utføres i forhold til tilgjengelige personellresurser.

Alt i alt en meget overkommelig arbeidsliste. Dugnadstid var stort sett torsdager kl. 1914. SMS sendt ut som påminnelse.

Takket være økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen ble det mulig å forsere arbeidet samt kjøpe inn nye dekk og andre deler. 2 av hjulene hadde fortsatt dekkene som ble levert med bilen i 1949 !!

Det ble besluttet å bytte motor og clutch, overhale radiator, se over elektrisk anlegg, skifte ut blinklys til retningsvisere (som vi ser på bildene fra da bilen var i tjeneste) samt mange andre ting

Målet var å få bilen kjøreklar til 17.mai 2012, men der hadde vi tatt oss "vann over hodet". Men arbeidet fortsatte, og til Camping- og Skjitprat-treffet 2013 var bilen kjøreklar.

Likevel er det stor og små detaljer som gjenstår for å få bilen trygg og kjøre med, dugnadene vil fortsette i fremtiden!

MØT GJERNE OPP OG BLI MED I GMC-GRUPPA!

Februar 2007: GMC-gruppa har trått til igjen, her sammen med formannen.

Sist oppdatert søndag 24. november 2013 21:11

Innlogging for medlemmer

Noe informasjon er tilgjengelig kun for medlemmer. For å få innloggingsinformasjon ta kontakt med formannen.Gode hjelpere i jubileumsåret